กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

Project Management

 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 80 Call Stack: 0.0000 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0279 700472 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:80 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 96 Call Stack: 0.0000 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0281 701032 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:96 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 104 Call Stack: 0.0000 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0282 701520 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:104
ชื่อ / รายละเอียดโครงการ (0)
เพิ่มโดย
สถานะของโครงการ
จัดการ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3705 ครั้ง