กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

Project Management

 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 80 Call Stack: 0.0002 634800 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0363 686552 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:80 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 96 Call Stack: 0.0002 634800 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0369 687112 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:96 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 104 Call Stack: 0.0002 634800 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0372 687600 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:104
ชื่อ / รายละเอียดโครงการ (0)
เพิ่มโดย
สถานะของโครงการ
จัดการ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 513 ครั้ง