กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

Project Management

 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 80 Call Stack: 0.0001 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0198 688288 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:80 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 96 Call Stack: 0.0001 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0201 688848 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:96 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 104 Call Stack: 0.0001 635584 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0202 689336 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:104
ชื่อ / รายละเอียดโครงการ (0)
เพิ่มโดย
สถานะของโครงการ
จัดการ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 607 ครั้ง