กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่


กองการเจ้าหน้าที่   อาคาร 3   ชั้น 3    

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-0020 - 27, 0-2241-7470 - 84 และ มท.55050 - 58
โทรสาร 0-2243-2202, 0-2243-2205

 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29165 ครั้ง